JHS-jaoston kokous 40 (2/2010)

Aika: 3.6.2010 klo 12.00 – 15.00
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, nh. Villa
 
ESITYSLISTA
 
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
 
Päätösehdotus: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 
2. Edellisen kokouksen muistio
 
Päätösehdotus: merkitään 9.4.2010 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
3. JHS-suositukset
 
Käsitellään yksi suositusluonnos:
 
JHS 159 ISO OID –yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa
 • Luonnos oli palautekierroksella 3.3.2010-26.3.2010.
 • Palautteet:
  • Hyväksytään ilman muutoksia: 3
  • Hyväksytään muutosehdotuksin: 7
  • Ei kantaa: 1
  • Vastustava: 0
 
Päätösehdotus: Hyväksytään suositusluonnos JUHTAn käsittelyyn.
 
4. JHS-hankesuunnitelmat
 
Käsitellään yksi hankesuunnitelma:
 
Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa (”Projektisalkunhallinta”)
 • Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa.
 
Päätösehdotus: hyväksytään hankesuunnitelma ja käynnistetään hanke.
 
5. JHS-hankkeet
 
Paikkatiedon tietotuotemäärittely –suositusluonnos
 • Suositusluonnos lähetetään palautekierrokselle 06/2010.
Paikkatiedon sisältöpalvelut –suositusluonnos
 • Hanke on käynnissä, suositustyön konkreettinen toteutus syksyllä 2010.
162 Paikkatiedon mallintaminen –päivitysluonnos
 • Hanke on käynnissä. Ensimmäinen suosituksen versio käsittelyssä työryhmällä.
KuntaGML–suositusluonnokset
 • Valmistunee JHS-jaoston käsittelyä varten 09/2010.
JHS Arkkitehtuurimenetelmä -luonnos
 • Luonnos on työryhmän käsittelyssä.
JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa
 • Hanke on käynnissä. Työryhmä on kokoontunut kahdesti.
JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi
 • JUHTA valtuutti 22.4. suosituksen hyväksyessään työryhmän toimimaan suosituksessa kuvattuna ydinsanastoryhmänä. Ryhmän toimikausi on puoli vuotta, jonka aikana se valmistelee esityksen pysyvästä organisaatiosta.
 • Ryhmää tuetaan JHS-ryhmänä.
JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen
 • Terminologiset korjaukset tehty 27.5.2010, päivitetty versio julkaistu.
Julkisen hallinnon standardisalkku
 • Hanke on käynnissä, siitä järjestetään keskustelutilaisuus 9.6.2010.
 
Päätösehdotus: merkitään hankkeiden tilanne tiedoksi.
 
6. Suositusten voimassaoloaika
 
Suositusten voimassaoloaika on herättänyt kysymyksiä sekä väärinkäsityksiä. Voimassaoloaikaa on pahimmillaan tulkittu siten, että suositus on vanhentunut eikä sitä voi käyttää.
 
JHS 136:n mukaan suositus vanhenee ainoastaan joko korvaavan suosituksen tai käsittelyketjun palautekierros->JHS-jaoston esitys->JUHTAn päätös kautta; voimassaoloaika on ajankohta, milloin suositukselle pitäisi viimeistään tehdä ajantasaisuustarkistus.
 

Päätösehdotus:

 • suositukset ovat jatkossa voimassa toistaiseksi
 • päätetään paremmasta ilmaisusta ajantasaisuustarkistukselle
 
7. JHS-suosituksiin tehdyt sihteerikorjaukset
 
JHS-suosituksiin on tehty sihteerikorjauksia (liite).
 
Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.
 
 
8. JHS-suosituspohjan muutokset
 
Suositusten sisällön monimutkaistuessa on ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia JHS-suosituspohjaan.
 
Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.
 
9. Seuraavat kokoukset
 
Päätösehdotus: sovitaan seuraava(t) kokouspäivä(t).
 
10. Tiedotusasiat ja muut asiat
 
11. Kokouksen päättäminen
 
 
Kokousmateriaalit