JHS-jaoston kokous 41 (3/2010)

 

 
Aika: 1.10.2010 klo 12.00 – 15.00
Paikka: Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, nh. Villa
 
ESITYSLISTA
 
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
 
Päätösehdotus: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 
2. Edellisen kokouksen muistio
 
Päätösehdotus: merkitään 3.6.2010 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
3. JHS-suositukset
 
Käsitellään yksi suositusluonnos:
 
Paikkatiedon tietotuotemäärittely
 
Luonnos oli palautekierroksella 17.6.2010-19.8.2010.
 
Palautteet:
 • Hyväksytään ilman muutoksia: 9
 • Hyväksytään muutosehdotuksin: 3
 • Ei kantaa: 4
 • Vastustava: 0
 
Päätösehdotus: hyväksytään suositusluonnos JUHTAn käsittelyyn.
 
 
4. JHS-hankesuunnitelmat ja -ehdotukset
 
Käsitellään yksi hankesuunnitelma:
 
ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunhallinta IT-kehittämishankkeissa(”Laadunvarmistus”)
 • Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa.
 
Päätösehdotus: hyväksytään hankesuunnitelma ja käynnistetään hanke.
 
Käsitellään yksi hanke-ehdotus:
 
Julkisen hallinnon koodit ja luokitukset
 
Päätösehdotus: laaditaan hankesuunnitelma.
 
5. JHS-hankkeet
 
Paikkatiedon sisältöpalvelut –suositusluonnos
 • Hanke on käynnissä, suositustyön konkreettinen toteutus syksyllä 2010.
162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten–päivitysluonnos
 • Hanke on käynnissä.
KuntaGML–suositusluonnokset
 • Valmistunevat JHS-jaoston käsittelyä varten 12/2010 – 01/2011.
JHS Arkkitehtuurimenetelmä -luonnos
 • Luonnos on työryhmän käsittelyssä, JHS-jaoston käsittelyssä viimeistään 12/2010
JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa
 • Hanke on käynnissä. Työryhmä on kokoontunut neljästi.
Julkisen hallinnon standardisalkku
 • Hanke on käynnissä.

Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa (”Projektisalkun hallinta”)

 • Hanke on käynnistymässä.
GNSS-mittaus EUREF-FIN-koordinaatistossa
 • Hankesuunnitelma hyväksyttiin 3.9.-10.9.2010 pidetyssä sähköisessä käsittelyssä
 
Päätösehdotus: merkitään hankkeiden tilanne tiedoksi.
 
6. Suositusten voimassaoloaika
 
3.6.2010 pidetyn kokouksen päätöksellä suositusten voimassaoloaika on muutettu olemaan ”toistaiseksi”. JHS-järjestelmän verkkopalveluun on perustettu erillinen sivu, jonne tarkistuspäivämäärät siirretään.
 
Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.
 
7. Seuraavat kokoukset
 
Loppuvuoden kokousaikataulu sovittiin 2.9.2010 työpajassa:
 • perjantai 5.11, kello12-15
 • perjantai 3.12, kello12-15
 
Seuraavat JUHTA:n kokoukset pidetään 21.9, 21.10, 18.11, 8.12 ja 15.12.
 
8. Tiedotusasiat ja muut asiat
 
9. Kokouksen päättäminen
 
Kokousmateriaalit
 
Kokouksen materiaalit löydät oheisista linkeistä:
 
Esityslista (pdf-tiedosto)