JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli ja geometriat: Rakennukset ja rakenteet

Hankkeen tavoitteena on laatia JHS-suositus, joka kuvaa paikkatiedon käsitemallin Rakennukset ja rakenteet -teemalle sekä määrittelee kohteiden ja niiden geometrioiden muodostamisohjeet.

 

Hankkeen tavoitteena on suositus, joka muodostaa:

 

1. Yhteisen R&R-teeman (rakennukset ja rakenteet) käsitemallin ja sen kuvauksen

  • Luokitus
  • Ominaisuustiedot

2. Ohjeet R&R-teeman paikkatietokohteiden geometrioiden muodostamiseen

  • 2,5D-geometriat
  • 3D-geometriat

3. Yhteiset elinkaari- ja laatusäännöt.

 

JHS-hanke kytkeytyy hallituksen kärkihankkeeseen ”Julkisen hallinnon paikkatietoalusta” (PTA).

 

Saadun palautteen perusteella on päätetty, että suositus tullaan nimeämään uudelleen: JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakenteet.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hanke-ehdotus

Hankesuunnitelma 9.5.2018

Palautepyyntö (1. vaihe) 10.9.2018

Palautekooste (1. vaihe) päivitetty versio 30.10.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteisiin 11.2.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 11.2.2019

Palautekooste (2. vaihe) 14.3.2019

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteisiin 31.5.2019 (odottaa kommentteja Ympäristöministeriöltä)


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Antti Jakobsson, antti.jakobsson(at)maanmittauslaitos.fi

Työryhmän editori: Pekka Luokkala, pekka.luokkala(at)maanmittauslaitos.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Joonas Jokela, joonas.jokela(at)maanmittauslaitos.fi

Jaakko Uusitalo, jaakko.uusitalo(at)maanmittauslaitos.fi

Kerttu Heinämäki, kerttu.heinamaki(at)kokkola.fi

Jarkko Hårdh, jarkko.hardh(at)hel.fi

Marko Ahola, marko.ahola(at)kuopio.fi

Juha-Pekka Maijala, juha-pekka.maijala(at)ym.fi

Marko Saastamoinen, marko.saastamoinen(at)esri.fi


Tilanne

Hanke on päättynyt.


Valmistuu

Alkuvuonna 2020


Tietoja päivitetty

2020-02-05