Palautepyyntö: JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut (aiemmin: JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta) -päivitys, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) pyytää palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut. Suosituksen numero ja nimi oli aiemmin JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta.

 

Suositus kuvaa kuntien teknisen ja ympäristötoimen paikkatietoaineistorajapinnat. Suosituksessa määritellään sekä rasteri- että vektoriaineistoille sopivat tekniset rajapinnat sekä kuvataan yleisellä tasolla aineistorajapintojen tietosisällöt.

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 21.1.-19.2.2019 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnoksen päivitettyyn versioon.

 

Yleisen JHS-prosessin mukaisen kommentoinnin ohella pyydetään palautetta lisämateriaalista Kuntien teknisen ja ympäristötoimen aineistorajapintojen hallintasuunnitelma (luonnos).

 

Tämä on palautekierroksen 2. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Pekka Sarkola, pekka.sarkola(at)gispo.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Suositusluonnos liitteineen (zip-tiedosto)

Lisämateriaali: Kuntien teknisen ja ympäristötoimen aineistorajapintojen hallintasuunnitelma (luonnos)

Työryhmän vastineet 1. vaiheen palautteisiin» Muut uutiset