JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo -päivityshanke

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo on päivitetty, mutta uusi versio tulee voimaan 1.1.2021 ja julkaistaan virallisesti silloin.

 

Tehdyt muutokset perustuvat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden päivityksiin, joiden perusteella tililuettelo on aina laadittu. Päivitys on tehty jo nyt, jotta kunnat voivat testata XBRL-muotoisen aineiston lähettämistä Valtiokonttorille.

 

Maakunnille siirtyvät tilit ja tehtävät on merkitty sinisellä.


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys.


Dokumentit

Juhtan asiantuntijajaostossa 21.8.2018 hyväksytyt versiot 2.0, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 (korjattu versio 29.8.2019)

 

Tehdyt korjaukset 29.8.2019:

  • tililuettelosta on poistettu THL:n tarvitsemat kolme maksutuottojen erittelytiliä, joihin liittyvä tieto saadaankin nyt palveluluokituksesta.
  • tililuetteloon on lisätty viisi tiliä, jotka ovat pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennyksiä; muutos XBRL:n takia, jotta saadaan rahoituslaskelma automaattisesti.
  • tekstimuotoisesta tililuettelosta on poistettu ao. kohta ja täydennetty parilla sanalla uusia tilejä koskevaa virkettä.


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö

Työryhmän editori: Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto


Tilanne

Päivitys on tehty ja hyväksytty (21.8.2018), uusi versio tulee voimaan 1.1.2021.


Valmistuu

Hanke on päättynyt


Tietoja päivitetty

2019-08-29