JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -päivityshanke

 JHS 180-suosituksen päivittäminen on perusteltua kahdella syyllä:

 

  1. Nykyisen suosituksen Karttatiilipalvelujen (WMTS) tiiliruudukkojen määrittelyt eivät tue kuntien käyttämiä koordinaattijärjestelmiä (ns. GK-koordinaattijärjestelmät (tunnistekoodit EPSG:3873-3885, JHS197, liite 10)). Kuntien tuottamien karttakuvapalvelujen (WMS) tehokas käyttö on mahdollista karttatiilipalvelun (WMTS) avulla. Lisäksi kuntien tuottamien ja ylläpitämien kartta-aineistojen yhteensopivuus koko maan kattavien karttatiilipalvelujen kanssa voidaan toteuttaa määrittelemällä karttatiiliruudukot kuntien käyttämiin koordinaattijärjestelmiin.
  2. Erilaisten rasteriaineistojen (ilma- ja satelliittikuvat, korkeusmallit ja muut jatkuvat rasteriaineistot) käyttö paikkatietoanalyyseissä on mahdollista kun rasteriaineistot tuotetaan rajapintapalveluna jatkumopalvelun (WCS, Web Coverage Service) avulla. WCS-palvelujen toteuttaminen on osa INSPIRE-direktiivin käyttöönottoa.

JHS 180 -päivityshankkeessa laaditaan kuntien käyttämien koordinaattijärjestelmien mukaiset määrittelyt karttatiilipalvelujen muodostamiseen. Määrittelyt sisällytetään suosituksen liitteeseen 1.

 

Jatkumopalveluista (WCS) luodaan oma liitteensä suositukseen. Liitteessä kuvataan jatkumopalvelujen toteuttamisen parhaat käytännöt sekä määritellään kansalliset suositukset jatkumopalveluiden toteuttamiseen.


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys.


Dokumentit

Hankesuunnitelma 29.9.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 22.10.2018

Palautekooste (1. vaihe) 22.11.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 29.1.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 6.2.2019

Palautekooste (2. vaihe) 21.2.2019

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 4.3.2019


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Jukka Rahkonen, Maanmittauslaitos, jukka.rahkonen(at)maanmittauslaitos.fi

Työryhmän editori: Pekka Sarkola, Gispo Oy, pekka.sarkola(at)gispo.fi

Työryhmän jäsenet:

Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus, lena.hallin-pihlatie(at)ymparisto.fi

Roope Tervo, Ilmatieteen laitos, roope.tervo(at)fmi.fi

Mikko Visa, Ilmatieteen laitos, mikko.visa(at)fmi.fi

Teemu Sipilä, Maanmittauslaitos, teemu.sipila(at)maanmittauslaitos.fi

Marko Keisala, Suomen metsäkeskus, marko.keisala(at)metsakeskus.fi

Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus, sakari.tuominen(at)luke.fi

 


Tilanne

Hanke on päättynyt


Valmistuu

Hyväksytty Juhtan kokouksessa 5.9.2019


Tietoja päivitetty

2019-09-05