JHS-jaosto

JHS-jaoston tehtävänä on tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) 5.2 §:n nojalla valmistella julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia julkisen hallinnon suosituksia.

 

JHS-jaoston vastuualueet ovat:

  • Uusien suosituskohteiden tunnistaminen
  • Suositusten laadinnan käynnistäminen ja yleinen ohjaaminen
  • Suositusten valmistelun tuki ja koordinointi
  • Yhtenäisistä lausuntomenettelyistä huolehtiminen
  • Tiedottaminen ja suositusten käyttöönoton tukeminen
  • JHS-työn pitkän tähtäyksen suunnittelu
  • JHS-järjestelmän kehittäminen

Yksittäisten suositusten valmistelutyö tehdään esimerkiksi hallinnon toimijoiden yhteistyönä tai jaoston tilauksena. JHS-suositusten laatimisprosessi on kuvattu JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -suosituksessa.

 

JHS-jaoston kokoonpano

 

Timo Ketola, Alavuden kaupunki, puheenjohtaja

Päivi Happonen, Kansallisarkisto

Outi Hermans, Helsingin kaupunki

Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy

Pasi Halme, Lahden kaupunki

Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto ry

Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos

Saana Seppänen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö

Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö

Jari Kallela, valtiovarainministeriö

Heli Lehtinen, Verohallinto

Reko-Aleksi Renvik, Väestörekisterikeskus

 

 

Jaoston toimikausi on 1.5.2013-28.2.2016.

 

Jaoston sihteerinä toimii JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi, valtiovarainministeriö.

 

JUHTAn jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus osallistua jaoston kokouksiin.

 

JHS-jaoston työsuunnitelma vuodelle 2015

 

JHS-jaoston toimintasuunnitelma kaudelle 2013-2016

 

JHS-suositusten ajanmukaisuustarkistus

 

JHS-jaoston kokousmuistiot

Yhteystiedot

Postiosoite: JHS-jaosto, PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puhelin: 0295 16001

jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi