JHS-suosituksen viimeinen tarkistuspäivä

JHS-nimi Julkaistu Suosituksen viimeinen tarkistuspäivä
JHS 106 Postiosoite 2005-06-15 2009-12-30
JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito
JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot 2018-12-31
JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä 2003-12-15 2022-12-31
JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot 2004-06-08 2014-12-31
JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus
JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2011-12-31
JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa 2009-05-27 2010-12-31
JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa 2004-06-08 2013-12-31
JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa 2004-12-16 2009-12-31
JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot 2005-12-12 2022-12-31
JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa 2006-03-23 2015-12-31
JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta 2006-06-22 2010-06-30
JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa 2007-04-24 2016-03-11
JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten 2007-04-24 2012-12-31
JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 2007-06-19 2027-06-30
JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla 2007-06-19 2010-06-30
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) 2015-09-22 2017-09-01
JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa 2008-10-13 2011-12-31
JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa 2009-01-12 2016-12-31
JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa 2009-02-22 2011-12-31
JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat 2009-03-29 2012-12-31
JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen 2009-09-14 2012-12-31
JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2009-09-14 2012-12-31
JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 2009-09-14 2012-12-31
JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus 2009-12-10 2012-12-31
JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi 2010-04-23 2010-12-31
JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 2010-04-23 2012-12-31
JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely 2010-10-21 2013-12-31
JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen 2017-02-07 2022-01-01
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut 2013-02-28 2022-03-01
JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku 2011-11-01 2013-12-31
JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus 2011-12-15 2014-12-15
JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 2013-02-28 2015-02-28
JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä 2012-12-05 2017-12-31
JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen 2014-05-02 2017-05-02
JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus 2018-05-31 2016-05-31
JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus 2014-04-10 2019-12-31
JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi 2014-04-10 2017-05-31
JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa 2014-12-11 2017-04-10
JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 2014-06-13 2017-06-01
JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne 2015-04-14 2020-12-31
JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo 2015-09-02 2020-12-31
JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset 2015-09-02 2020-12-31
JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia 2015-10-14 2016-09-30
JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät 2015-10-14 2017-09-30
JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 2016-04-05 2020-12-31
JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako 2016-04-05 2020-12-31
JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset 2017-09-05 2022-01-01
JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma 2016-10-26 2021-12-31
JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus 2019-10-09 2021-03-31
JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot 2018-04-25 2019-04-25
JHS 202 Kansalaishavainnot 2018-05-31 2022-03-01
JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta 2018-05-31 2019-11-01
JHS 204 Maakuntien kustannuslaskenta 2018-05-31 2019-11-01
JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi 2018-09-12 2019-12-31
JHS 206 Maakuntien palveluluokitus 2018-10-23 2019-06-30
JHS 207 Maakuntien tililuettelo 2018-10-23 2019-12-31
JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma 2018-10-23 2019-12-31
JHS 209 Maakuntien taloustietojen raportointi 2018-10-23 2019-12-31
JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat 2020-01-15 2024-01-01
JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut 2019-10-09 2022-03-01
JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (SLM) 2019-10-09 2024-12-31