Yhdistelmä näkymä Sisentämätön näkymä Puunäkymä
Aiheet [ Edellinen | Seuraava ]
JHS menettelyn kehittämistarpeita
Olisi jo aika miettiä tapaa, millä JHS suosituksia saataisi kehittymään ketterästi kohti yhteentoimivuutta.

Nykyinen suositusmenettely on hidas ja raskas. Se tuottaa suosituksia, jotka eivät seuraa aikaansa tai joiden välisiä yhteyksiä tulkitsemaan tarvitaan korkeampaa matematiikkaa. Uuden suosituksen lisääminen ei vaikuta mitenkään aiemmin tehtyihin. Näkemyksiä ei uudisteta kehityksen myötä.

JHS- menettelystä irrallaan tuotetaan myös julkishallinnon ohjeistusta (mm. VAHTI-ohjeistus) - miten hallitaan niiden yhteydet JHS-sisältöjen kanssa, kun tavoitteena on yhtenäiset toimintatavat?

Erityisen pohdinnan aihe on JHS-suositusten suhde kokonaisarkitehtuurimenetelmään. Ovatko JHS:t arkkitehtuuriperiaatteita? Miten jatkuvan kehittämisen menetelmää tulisi niiden osalta soveltaa?
Flag Flag