Yhdistelmä näkymä Sisentämätön näkymä Puunäkymä
Aiheet [ Edellinen | Seuraava ]
Osoitteen muoto, kun samalla numerolla on useita taloja
Kohdassa 4.1.3 sanotaan:

”Jos talon tai kiinteistön numero on jaettu kahdelle tontille, merkitään se lisäämällä numeroon kirjain. Se kirjoitetaan pienellä kirjaimella talon numeron perään ilman välilyöntiä.
– –
Jos tontilla on useita rakennuksia osoite- tai talonnumerossa voidaan käyttää kauttaviivaa erottamaan tontin ja rakennuksen numerot toisistaan.”

Jälkimmäisestä virkkeestä puuttuu pilkku, ja siinä on käytetty sanaa ”kauttaviiva” suositellun (mm. SFS 4175) nimityksen ”vinoviiva” sijasta. Isompi ongelma on, että näiden virkkeiden sisältö ja suhde toisiinsa on hyvin vaikea hahmottaa, etenkin kun esimerkit on koottu liitteeseen sen sijaan, että ne esitettäisiin sen kohdan yhteydessä, jota ne havainnollistavat.

Esiintyy hyvinkin kirjavaa käytäntöä, jota ehkä voitaisiin vähentää, jos ohjeet olisivat helppotajuisemmat ja kattavammat. Nyt jälkimmäinen virke puhuu vain siitä, mitä voidaan tehdä, antamatta selvää ohjetta. Ilmeisesti tarkoitetaan, että 1. tapaus koskee tilannetta, jossa tontti on jaettu kahdeksi tai useammaksi, jolloin on tullut esimerkiksi kadunnumerot 42 ja 42a. Ja 2. tapaus sitä, että tontille on rakennettu useita taloja, jotka ovat käytännössä yleensä samaa yhtiötä.

Lisäksi tässä on ongelma: Jos esimerkiksi pientaloyhtiön tontilla on useita erillistaloja, niin ohje merkitsisi kai, että niihin pitää viitata tyyliin Kukkatie 42/1, Kukkatie 42/2 jne. Tuskinpa näin tehdään, vaan käytetään kirjaintunnuksia: Kukkatie 42 A jne.

Sana ”porras” on muuten hiukan outo, jos kyseessä on esimerkiksi yksikerroksinen rivitalo. Olisiko syytä täsmentää, mitä”porras” tarkoittaa?
Flag Flag